Hvad er CAC (Customer Aquisition Cost)?

Udgivet
Længde
2 min.

CAC, eller Customer Acquisition Cost, er et vigtigt begreb indenfor e-handel og digital marketing. Det refererer til de omkostninger, som en virksomhed har i forbindelse med at tiltrække og konvertere en ny kunde.

CAC kan udregnes ved at dividere de samlede marketing- og salgsomkostninger i en given periode med antallet af nye kunder, som er blevet erhvervet i samme periode, altså:

Samlede marketing- og salgsomkostninger i x periode / Antal nye kunder = CAC (Customer Aquisition Cost)

Hvordan bruges CAC (Custumer Acquisition Cost) indenfor e-handel?

CAC bruges som et værdifuldt værktøj til at vurdere effektiviteten af en virksomheds marketing- og salgsstrategier. Ved at beregne CAC kan virksomheder identificere, hvor meget de skal investere for at erhverve en ny kunde, og dermed vurdere omkostningseffektiviteten af deres markedsføringsindsats. Dette kan hjælpe virksomheder med at træffe informerede beslutninger om deres marketingbudgetter og ressourceallokering.

Hvorfor er CAC (Custumer Acquisition Cost) relevant for webshops?

CAC er særligt relevant for webshops, da det er afgørende at erhverve nye kunder for at opretholde vækst og øge omsætningen. Ved at beregne CAC kan webshops få en bedre forståelse af deres markedsføringsomkostninger i forhold til hver ny kunde, og dermed vurdere om deres markedsføringsindsats er rentabel.

Dette kan hjælpe webshops med at optimere deres markedsføringsstrategier, identificere de mest effektive kanaler og metoder til at tiltrække kunder samt justere deres prissætning for at opnå en bedre balance mellem omkostninger og indtægter.

I sammenhæng med andre nøglemålinger som Customer Lifetime Value (CLV) og Return On Investment (ROI), kan CAC hjælpe webshops med at identificere de mest rentable kundesegmenter og fokusere deres markedsføringsindsats på at tiltrække og fastholde disse kunder.

Ved at forstå CAC kan webshops også identificere områder, hvor der er mulighed for at reducere omkostningerne ved kundeerhvervelse og dermed øge deres overskud.