Vilkår for opsigelse af abonnement

Abonnementsprodukter hos Salecto skal opsiges med min. 3 måneders varsel før skæringsdato. Skæringsdatoen for abonnement vil fremgå af din(e) ordrebekræftelser samt fakturaer for det enkelte produkt eller ydelse.

Opsigelse kan ske med 3 måneders varsel

Efter udløb af Aftalens oprindelige binding (Se ordrebekræftelse) kan kunden skriftligt opsige aftalen med 3 måneders varsel forud for skæringsdatoen for aftalen, medmindre andet specifikt fremgår af parternes skriftlige aftale. En skriftlig opsigelse skal sendes til [email protected].

Rettigheder ved opsigelse

Hvis du opsiger dit webshopabonnement hos Salecto, så udleverer vi én dataeksport på en fra kunden angivet dato, som matcher Magentos standard eksport som CSV fil med produktdata. Såfremt du har produktdata udover standarden for eksport, så kan vi, så vidt det er muligt, undersøge og evt. tilbyde en avanceret produktdata eksport, som faktureres for timeforbrug. Du er endvidere berettiget til at genbruge designet, som dog ikke kan leveres som kildefil.

Derudover kan vi tilbyde komplet Datadump som SQL fra din Magento database, som faktureres for timeforbrug.

Kan jeg købe min shop fri?

Du kan desværre ikke købe din Magento webshop fri hos Salecto.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Salectos webshop-platform.