Vilkår for brug af supporteret moduler

Salecto tilbyder muligheden for brug af supporteret moduler til Magento.

Definition:

  • Supporteret modul: Et Magento-modul, som er udviklet af en 3. partsmodul-udvikler, men hvor Salecto påtager sig ansvaret for at modulet fungerer efter hensigten samt løbende opdateringer.

Følgende vilkår har til formål at specificere betingelserne for supporteret moduler til Magento-platformen.

Salecto supporteret moduler

De dækker over betegnelsen for 3-parts moduler til Magento, som vi på Salecto platformen tager ansvar for. Det er typisk moduler, som dækker et kendt behov hos vores kunder, som ville være meget krævende for Salecto at bygge selv. Salecto supporteret moduler udvikles typisk af kendte moduludviklere, hvortil Salecto har en tillidsfuld relation og hvor vi trygge omkring kvaliteten som leveres. Supporteret moduler købes igennem Salecto og der betales et månedligt abonnement for opdateringer og support, som vi typisk håndterer direkte igennem 3-parts udbyderen igennem vores kontakt til dem.

Yderligere funktioner

Salecto tilbyder ikke videreudvikling og ændringer af supporteret moduler, men viderebringer gerne ønsker til moduludviklerne, som så selvstændigt vurderer, om de vil ændre deres modul og udgive en ny version.
salecto.dk/udvidelser vil du altid kunne se, hvem moduludvikleren bag modulet er.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto supporteret moduler efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger supporteret moduler på Salectos webshop-platform.