Vilkår for brug af moduler (Gældende fra 01.01.2023)

Salecto tilbyder muligheden for brug af moduler til Magento.

Definition:

 • Modul: Et Magentomodul, som er udviklet af en 3. parts moduludvikler eller Salecto, men hvor Salecto påtager sig ansvaret for at modulet løbende opdatereres, såfremt en opdatering forelægger, enten ved forespørgsel fra kunden eller ved opdatering af Magento.

Indledning

Følgende vilkår har til formål at specificere betingelserne for moduler til vores platform.

Salecto-platformen er bygget på Magento. Magento er et modulært system, som betyder, at din webshop kan udbygges med moduler for at øge funktionaliteten. Salecto benytter Magento som fundament, som vi vurderer indeholder de nødvendige basisfunktioner for at drive en markedsvarende webshop er inkluderet.

Dertil kan du udbygge dit fundament med byggeklodser, som betegnes som Magento-moduler. Der findes mange moduler til Magento i dag, og de udvikles primært i udlandet. Som i enhver anden branche, er der stor kvalitetsforskel på de forskellige leverandører/moduludviklere. Nogle moduler er veldokumenterede og testet i mange forskellige Magento-scenarier, mens andre er dårligt dokumenteret og mangelfuldt testet.

Moduler skal fungere på vores platform

Magentomoduler kan indbyrdes modarbejde hinanden. Selvom vi i ovenstående beskriver moduler som byggeklodser, så har disse moduler oftest kroge eller fangarme, som hænger sig fast i en eller flere funktioner i din webshop. Det kan resultere i, at flere moduler hænger fast i de samme funktioner eller i nogle tilfælde et andet modul. Dette kan resultere i en konflikt, og dermed kan man opleve en fejl på webshoppen.

Salectos webshop-platform er baseret på Magento, hvor vi løbende opdaterer platformen, så alle kunder kører på samme version af Magento og dertilhørende moduler. Dette giver en stabilitet og tryghed for kunden, hvorfor vi er nødsaget til at tage forbehold overfor moduler til platformen.

Opdatering af Magento

Magento opdateres et par gange årligt med bl.a. sikkerhedsopdateringer, nye funktioner og features. Opdateringer af Magento er essentielt for at drive en sund webshop, som følger med markedets krav og særligt de sikkerhedsmæssige krav, som løbende stiger.

Vi opdaterer vores platform løbende og følger de officielle udgivelser og opdateringer fra Magento. Ifm. sikkerhedsopdateringer, nye funktioner og features stiger kravene til, at 3. parts moduludviklere løbende opdaterer deres moduler til at efterleve disse krav, så der sikres kompatibilitet på platformen. Ved opdateringer af Magento, som teknisk kræver en nyere version af et modul, for at vi kan opdatere Magento, vil vi ligeledes opdatere modulet, hvis en ny version findes. Hvis ikke der findes en opdatering til modulet, kan det ultimativt blive nødvendigt, at deaktivere modulet, da vi har forpligtet os til at holde Magento opdateret på vores platform.

Prissætning

Vi prissætter moduler med en engangspris for installation og deployment, og derudover en fast månedlig pris for som dækker over:

 • Direkte omkostninger til 3. parts moduludvikleren, som typisk er en månedlig omkostning/abonnement.
 • Kompleksiteten af modulet og resurseforbrug for platformen
 • 3. parts modulsudviklerens omdømme/tilgængelighed
 • Løbende arbejde (dialog og fejlsøgning) af modulet samt arbejde ved opdateringer, som skal leveres af 3. parts moduludvikleren.

Proces ved behov for modul hos Salecto

Behovet for et modul opstår typisk efter dialog mellem kunden og Salecto, hvor der konstateres, at eksisterende funktioner eller et eksisterende modul ikke kan imødekomme kundens behov. Herefter igangsættes følgende proces, som faktureres på timepris.

 • Kunden definerer sine behov.
 • Salecto undersøger muligheden for at tilføje funktionaliteten gennem et modul.
 • Salecto prissætter installation og deployment af modulet samt en månedlig pris, som kunden skal acceptere.
 • Salecto installerer modulet på kundens stagingmiljø.
 • Salecto forestår opsætning samt implementering af modulet i dialog med kunden på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.

Proces for håndtering af fejl og konflikter ved brug af moduler

Hvis Kunden eller Salecto konstaterer en fejl, mangel eller konflikt, som Salecto vurderer skyldes et modul, igangsættes følgende proces.

 • Salecto starter en dialog med 3. parts moduludvikleren for at finde en løsning på problemet.
 • 3. parts moduludvikleren kan herefter udgive en ny opdateret version af modulet, som Salecto kan opdatere på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.
 • Hvis 3. parts moduludvikleren ikke kan/vil assistere med en løsning og opdatering af modulet indenfor rimelig tid, så deaktiveres modulet indtil 3. parts moduludvikleren har løst problemet og udgivet en ny version.
  Salecto tilbyder ikke at rette problemer i 3. parters moduler.
 • Hvis Salecto vurderer, at en fejl, mangel eller konflikt ved brug af et modul skyldes moduler udviklet af Salecto, så er Salecto ikke forpligtet til at rette dette, men i stedet vil modulet deaktiveres.

Forbehold for moduler

Som beskrevet ovenfor findes der flere scenarier, hvor moduler kan skabe fejl, mangler eller konflikter. Vi forbeholder os herudover, i ethvert henseende, retten til at afvise et modul uagtet årsag og tidspunkt. Det betyder, at et modul kan afvises og dermed deaktiveres fra kundens webshop, hvis Salecto konstaterer, at modulet eller 3. parts moduludvikleren ikke lever op til basale krav og forventninger til kvalitet ift. Magento. Salecto vil til enhver tid orientere kunden herom samt give en fyldestgørende begrundelse. Enhver omkostning, som kunden er blevet pålagt for arbejdet med modulet, refunderes ikke uagtet begrundelse, årsag eller tidspunkt for afvisning.

Vælger vi at afvise eller deaktivere et modul, har vi til hensigt at advisere kunden i så god tid som muligt. Derudover vil vi gerne bistå med at finde et alternativt modul, hvor vi henviser til vores procedure for at udvælge et modul.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af moduler efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger moduler på Salectos platform.