Vilkår for brug af API

Salecto tilbyder muligheden for API-integration til Magento, hvor vi benytter Magentos standard API.

Dokumentation herfor finder du her: Dokumentation til Magento API

Definitioner:

  • Stagingmiljø: Det er dit udviklingsmiljø, som svarer til en kopi af dit produktionsmiljø. Udviklingsmiljøet er skjult for alle andre end dig og os.
  • Produktionsmiljø: Det er dit livemiljø, som er tilgængeligt for kunderne og søgemaskinerne.

Følgende vilkår har til formål at specificere, hvem der har ansvar for hvad, når man ønsker at benytte API. Kunden og API-Integrationspartneren skal skriftligt acceptere disse vilkår, før Salecto udleverer API-adgang.

Indledningsvis anbefaler vi altid, at vores kunder finder en API-Integrationspartner, der både har erfaring med at bygge API-integrationer, men som også har erfaring med integrationer til det eksterne system, som Kunden har valgt. Derudover kan det i høj grad anbefales, at API-Integrationspartneren har erfaring med at benytte Magento API. Det understreges, at Salecto ikke leverer support til dette API med henblik på udvikling eller integration.

Krav ved brug af API

Salecto er baseret på Magento. Det betyder, at vi benytter Magentos standard API, som er meget veldokumenteret.

Kunden eller API-Integrationspartneren forpligter sig til at skabe en standard Magento-installation på en lokal server svarende til samme Magento-version, som produktionsmiljøet kører på. Det er væsentligt at understrege, at der skal oprettes en “ren” Magento-shop, hvorfor der IKKE skal være tale om en kopi af produktionsmiljøet.

Salecto opdaterer løbende versioner af Magento i takt med, at de udgives officielt fra Magento, hvorfor det er et krav, at Integrationspartneren løbende opdaterer deres lokale miljø til den seneste version af Magento. Salecto er altid behjælpelig med at oplyse hvilken version af Magento, produktionsmiljøet kører på.

Når integrationen fungerer tilfredsstillende på dit lokale miljø, skal den testes op imod vores stagingmiljø med henblik på implementering på produktionsmiljøet. Integrationen må ikke udvikles direkte op imod stagingmiljøet.

Ansvar

Ethvert ansvar ift. oprettet data eller opdateret data i forbindelse med brug af vores API påhviler alene Kunden/API-Integrationspartneren.

Desuden er det Kundens/API-Integrationspartnerens ansvar løbende at justere deres API-integration ift. opdateringer af Magento-platformen, tilhørende moduler eller evt. ændringer i datasæt.

Uanset scenarie, fraskriver Salecto sig ethvert ansvar for nødvendige ændringer ved brug af API eller krav og behov for ændringer til Kundens/API-Integrationspartnerens integration, eksterne system eller datastruktur grundet en ændring i Magento-platformen, tilhørende moduler eller datasæt.

Oplever du fejl i vores API?

Støder du ind i et sådant problem, bør du straks orientere Salecto Support med entydig dokumentation, der påviser, at fejlen ligger i Salectos API. Dokumentationen skal indeholde følgende:

  1. Test fejlen på dit lokale miljø, og dokumentér, at løsningen fungerer i en standard Magento-shop inkl. screendumps.
  2. Fremsend tydelig beskrivelse af problemet, hvad er hensigten og vedhæft koden, der fejler. Koden skal sendes på en sådan måde, så det er muligt for Salecto at duplikere problemet.
  3. Vi tester din kode i vores miljø på en standard Salecto-løsning, og vender retur.

Hvis der konstateres en fejl i vores API, som hverken skyldes 3. part, eksternt system eller er et kendt problem/uhensigtsmæssighed i Magento, rettes dette uden beregning.

Hvis fejlen skyldes et 3. partsmodul, gælder vilkårene for håndtering af 3. partsmoduler.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto API efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger Salecto API.