Vilkår for brug af 3. parts scripts

Salecto tilbyder muligheden for brug af 3. parts scripts til Magento.

Definition:

 • 3. parts script: Et scripts, som er udviklet af en 3. parts-udvikler.

Følgende vilkår har til formål at specificere betingelserne for brug af 3. parts scripts til Salecto-platformen.

Enhver ydelse i forbindelse med 3. parts scripts faktureres på timepris. Ydelserne er delt op i rådgivning, research, installation, opsætning, implementering, løbende opdatering og evt. support.

Prissætning

3. parts scripts har ingen faste månedlige omkostninger, men til gengæld faktureres alt arbejde (rådgivning, research, installation, opsætning, løbende opdatering og evt. support) vedr. 3. parts scripts på timepris.

Proces ved behov for 3. parts script hos Salecto

Behovet for et 3. parts scripts opstår typisk efter dialog mellem kunden og Salecto, hvor der konstateres, at kunden ønsker at implementere 3. parts software på dennes side. Eksempler kunne være chat, cookiebar eller recommendations. Herefter igangsættes følgende proces, som faktureres på timepris.

 • På opfordring af kunden starter kunden selv eller Salecto en undersøgelse for at fremsøge et 3. parts script, som kan imødekomme behovet hos kunden.
 • Kunden køber selvstændigt adgang til 3. parts software og dermed adgang til scriptet.
 • Salecto indsætter scriptet på kundens stagingmiljø på Salecto-platformen.
 • Salecto kan, efter aftale med kunden, forestår yderligere opsætning og implementering af 3. parts scriptet i dialog med 3. partsudvikleren på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.

Proces og håndtering af fejl og konflikter ved brug af 3. parts scripts

Hvis Kunden eller Salecto konstaterer en fejl, mangel eller konflikt, som Salecto vurderer skyldes et 3. parts script, igangsættes følgende proces, som faktureres på timepris.

 • Salecto starter en dialog med 3. partsudvikleren for at finde en løsning på problemet.
 • 3. partsudvikleren kan herefter udgive en ny opdateret version af 3. parts scriptet, som Salecto kan opdatere på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.
 • Hvis 3. partsudvikleren ikke kan/vil assistere med en løsning og opdatering af scriptet indenfor rimelig tid, så deaktiveres 3. parts scriptet indtil 3. partsudvikleren har løst problemet og udgivet en ny version.
  Salecto tilbyder ikke at rette problemer i 3. parts scripts.
 • Hvis Salecto vurderer, at en fejl, mangel eller konflikt ved brug af 3. parts scripts skyldes Salecto-funktioner eller supporterede moduler, så er Salecto ikke forpligtet til at rette dette, men i stedet vil 3. parts scripts fjernes.

Forbehold for 3. parts scripts

Som beskrevet ovenfor findes der flere scenarier, hvor 3. parts scripts kan skabe fejl, mangler eller konflikter. Vi forbeholder os herudover, i ethvert henseende, retten til at afvise et scripts uagtet årsag og tidspunkt. Det betyder, at et 3. parts scripts kan afvises og dermed fjernes fra kundens webshop, hvis Salecto konstaterer, at 3. parts scriptet eller 3. partsudvikleren ikke lever op til basale krav og forventninger til kvalitet ift. Magento. Salecto vil til enhver tid orientere kunden herom samt give en fyldestgørende begrundelse. Enhver omkostning, som kunden er blevet pålagt for arbejdet med modulet, refunderes ikke uagtet begrundelse, årsag eller tidspunkt for afvisning.

Vælger vi at afvise eller fjerne et 3. parts script, har vi til hensigt at advisere kunden i så god tid som muligt. Derudover vil vi gerne bistå med at finde et alternativt 3. parts script, hvor vi henviser til vores procedure for at udvælge et 3. parts script.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto 3. parts scripts efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger 3. parts scripts på Salectos webshop-platform.