Vilkår for brug af 3. parts moduler

Salecto tilbyder muligheden for brug af 3. partsmoduler til Magento.

Definition:

 • 3. partsmodul: Et Magento-modul, som er udviklet af en 3. partsmodul-udvikler, og som ikke er et Salecto-supporteret modul.

Følgende vilkår har til formål at specificere betingelserne for brug af 3. partsmoduler til Salecto-platformen. Kunden skal skriftligt acceptere disse vilkår, før Salecto kan igangsætte arbejdet med et 3. partsmodul.

Enhver ydelse i forbindelse med 3. partsmoduler, udover 3. partsmodulets indkøbspris, faktureres på timepris. Ydelserne er delt op i rådgivning, research, installation, opsætning, implementering, løbende opdatering og evt. support.

Indledning

Salecto-platformen er bygget på Magento. Magento er et modulært system, som betyder, at din webshop kan udbygges med moduler for at øge funktionaliteten. Salecto benytter Magento som fundament, som vi vurderer indeholder de nødvendige basisfunktioner for at drive en markedsvarende webshop er inkluderet.

Dertil kan du udbygge dit fundament med byggeklodser, som betegnes som Magento-moduler. Der findes mange moduler til Magento i dag, og de udvikles primært i udlandet. Som i enhver anden branche, er der stor kvalitetsforskel på de forskellige leverandører/moduludviklere. Nogle moduler er veldokumenterede og testet i mange forskellige Magento-scenarier, mens andre er dårligt dokumenteret og mangelfuldt testet.

Prissætning

3. partsmoduler kan, som beskrevet ovenfor, være en svær størrelse. De kan fungere upåklageligt, men det omvendte er desværre også en mulighed. Vi ønsker derfor at tilbyde vores kunder en Salecto-platform, hvor vi giver muligheden for tilkøb af 3. partsmoduler under nogle vilkår og betingelser, som er gennemsigtige og som sikrer både kunden og Salecto.

Derfor har 3. partsmoduler ingen faste månedlige omkostninger, men til gengæld faktureres alt arbejde (rådgivning, research, installation, opsætning, løbende opdatering og evt. support) vedr. 3. partsmoduler på timepris.

3. partsmoduler skal fungere på vores Salecto-platform

Magento-moduler kan indbyrdes modarbejde hinanden. Selvom vi i ovenstående beskriver moduler som byggeklodser, så har disse moduler oftest kroge eller fangarme, som hænger sig fast i en eller flere funktioner i din webshop. Det kan resultere i, at flere moduler hænger fast i de samme funktioner eller i nogle tilfælde et andet modul. Dette kan resultere i en konflikt, og dermed kan man opleve en fejl på webshoppen.

Salecto er en webshop-platform baseret på Magento, hvor vi løbende opdaterer platformen så alle kunder kører på samme version af Magento og dertilhørende moduler. Dette giver en stabilitet og tryghed for kunden, hvorfor vi er nødsaget til at tage forbehold overfor 3. partsmoduler til Salecto-platformen.

Opdatering af Magento

Magento opdateres 4 gange årligt med bl.a. sikkerhedsopdateringer, nye funktioner og features. Opdateringer af Magento er essentielt for at drive en sund webshop, som følger med markedets krav og særligt de sikkerhedsmæssige krav, som løbende stiger.

Vi opdaterer vores Salecto-platform løbende og følger de officielle udgivelser og opdateringer fra Magento. Ifm. sikkerhedsopdateringer, nye funktioner og features stiger kravene til, at 3. partsmoduludviklere løbende opdaterer deres 3. partsmoduler til at efterleve disse krav, så der sikres kompatibilitet på Salecto-platformen. Ved opdateringer af Magento, som teknisk kræver en nyere version af et 3. partsmodul, for at vi kan opdatere Magento, vil vi ligeledes opdatere 3.partsmodulet, hvis en ny version findes. Hvis ikke der findes en opdatering til 3.partsmodulet, kan det ultimativt blive nødvendigt, at vi deaktiverer 3. partsmodulet, da vi har forpligtet os til at holde Magento opdateret på vores platform.

Alle opdateringer af 3. partsmoduler vil foregå på timepris.

Proces ved behov for 3. partsmodul hos Salecto

Behovet for et 3. partsmodul opstår typisk efter dialog mellem kunden og Salecto, hvor der konstateres, at eksisterende funktioner eller et supporteret modul ikke kan imødekomme kundens behov. Herefter igangsættes følgende proces, som faktureres på timepris.

 • På opfordring af kunden starter kunden selv eller Salecto en undersøgelse for at fremsøge et 3. partsmodul, som kan imødekomme behovet hos kunden.
 • Lykkes det at finde et passende 3. partsmodul, præsenteres dette samt moduludviklerens egen demo for kunden, som selvstændigt beslutter, hvorvidt modulet skal indkøbes. Salecto forestår køb af modul og viderefakturerer aktuelt beløb til kunden.
 • Salecto installerer modulet på kundens stagingmiljø på Salecto-platformen.
 • Salecto forestår opsætning samt implementering af 3. partsmodulet i dialog med kunden på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.

Proces og håndtering af fejl og konflikter ved brug af 3. partsmoduler

Hvis Kunden eller Salecto konstaterer en fejl, mangel eller konflikt, som Salecto vurderer skyldes et 3. partsmodul, igangsættes følgende proces, som faktureres på timepris.

 • Salecto starter en dialog med 3. partsmoduludvikleren for at finde en løsning på problemet.
 • 3. partsmoduludvikleren kan herefter udgive en ny opdateret version af 3. partsmodulet, som Salecto kan opdatere på kundens stagingmiljø, hvorefter kunden skal godkende det endelige produkt før flyt til produktionsmiljøet.
 • Hvis 3. partsmoduludvikleren ikke kan/vil assistere med en løsning og opdatering af modulet indenfor rimelig tid, så deaktiveres 3. partsmodulet indtil 3. partsmoduludvikleren har løst problemet og udgivet en ny version.
  Salecto tilbyder ikke at rette problemer i 3. partsmoduler.
 • Hvis Salecto vurderer, at en fejl, mangel eller konflikt ved brug af 3. partsmoduler skyldes Salecto-funktioner eller supporterede moduler, så er Salecto ikke forpligtet til at rette dette, men i stedet vil 3. partsmodulet deaktiveres.

Forbehold for 3. partsmoduler

Som beskrevet ovenfor findes der flere scenarier, hvor 3. partsmoduler kan skabe fejl, mangler eller konflikter. Vi forbeholder os herudover, i ethvert henseende, retten til at afvise et modul uagtet årsag og tidspunkt. Det betyder, at et 3. partsmodul kan afvises og dermed deaktiveres fra kundens webshop, hvis Salecto konstaterer, at 3. partsmodulet eller 3. partsmoduludvikleren ikke lever op til basale krav og forventninger til kvalitet ift. Magento. Salecto vil til enhver tid orientere kunden herom samt give en fyldestgørende begrundelse. Enhver omkostning, som kunden er blevet pålagt for arbejdet med modulet, refunderes ikke uagtet begrundelse, årsag eller tidspunkt for afvisning.

Vælger vi at afvise eller deaktivere et 3. partsmodul, har vi til hensigt at advisere kunden i så god tid som muligt. Derudover vil vi gerne bistå med at finde et alternativt 3. partsmodul, hvor vi henviser til vores procedure for at udvælge et 3. partsmodul.

Disse vilkår kan opdateres

Salecto forbeholder sig retten til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid uden forudgående varsel. Salecto gør dette ved at poste en opdateret eller modificeret version af disse vilkår. Dit brug af Salecto 3. partsmoduler efter sådanne ændringer udgør din accept af at følge og være bundet af de ændrede vilkår og betingelser. Derfor anbefaler vi, at du læser disse vilkår og betingelser, hver gang du bruger 3. partsmoduler på Salectos webshop-platform.