Produktoprettelse

5 min Let 23. januar 2024
Ændring af URL på et konfigurerbart produkt
Videoen viser hvordan du tilretter og/eller ændrer URL adressen på et produkt.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
7 min Let 23. januar 2024
Ændring af pris på et konfigurerbart produkt og dets mange varianter
Videoen gennemgår hvordan du nemt og hurtigt kan rette prisen på et konfigurerbart produkt med mange varianter, hvor alle varianter skal koste det samme.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
16 min. Let 22. juni 2023
Simple produkter - oprettelse
Videoen gennemgår oprettelse af det simple produkt, fra start til slut.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
23 min. Let 22. juni 2023
Konfigurerbare produkter - Oprettelse af moderproduktet
Det vises hvordan man trin for trin opretter et konfigurerbart produkt og hvad det konfigurerbare produkt konkret er.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
12 min. Let 22. juni 2023
Virtuelle produkter & download produkter (part 1)
Videoen gennemgår oprettelse af det virtuelle produkt og Download produktet, hvor oprettelsen hænger sammen. Se part 2 for den specifikke forskel som Download produktet indebærer.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
12 min. Let 22. juni 2023
Virtuelle produkter & download produkter (part 2)
Videoen gennemgår oprettelse af det virtuelle produkt og Download produktet, hvor oprettelsen hænger sammen. Se part 1 for den specifikke forskel som Download produktet indebærer.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
7 min. Øvet 22. juni 2023
Tilføjelse af nye varianter på et eksisterende produkt
Videoen gennemgår hvordan du tilføjer nye og flere varianter til et allerede eksisterende konfigurerbart produkt. Der er taget udgangspunkt i at du skal benytte de samme attributter som allerede anvendt til de andre varianter.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
14 min. Let 22. juni 2023
Grupperede produkter - oprettelse
Videoen gennemgår oprettelse af det grupperede produkt, fra start til slut.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
16 min. Øvet 22. juni 2023
Sammensatte produkter - oprettelse
Videoen gennemgår oprettelse af det sammensatte produkt, fra start til slut.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
8 min Let 22. juni 2023
Oprettelse af varianter på moderproduktet
Her vises hvordan du opretter varianter på et konfigurerbart produkt, som led i oprettelsen af det konfigurerbare produkt.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
8 min Let 22. juni 2023
Produktgennemgang
Videoen gennemgår de forskellige produkttyper i Magento, med forklaring af hvad de kan bruges til og hvordan de ser ud.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
8 min. Øvet 22. juni 2023
Oprydning/omrokering i attribut sæt
Videoen giver dig værktøjerne til at rydde op i dine attribut sæt, så du kan strømline den data du får frem ved produktoprettelse.
Anne Nielsen
Produktoprettelse
11 min. Øvet 22. juni 2023
Oprettelse af attributter/egenskaber
Videoen gennemgår hvordan du opretter en attribut, med fokus på den mest brugte attribut type: “Dropdown”
Anne Nielsen
Produktoprettelse
3 min Øvet 22. juni 2023
Generel forklaring om attributter og attributtyper
Videoen her handler om attributter også kaldet egenskaber og hvilke typer af attributter der findes i Magento. Derudover vil du blive taget igennem visning af udvalgte attributtyper og hvordan attributter ser ud på en webshop - da de kan se ud på flere forskellige måder.
Anne Nielsen
Produktoprettelse