Lovkrav ved onlinesalg af alkohol og tobak

Skrevet af Anders Tjørnelund
Udgivet
Længde
4 min.
Lovgivningen om krav ved salg af alkohol og tobak på webshops er ikke nem at blive klog på. I dette blogindlæg fortæller vi derfor om,  hvordan vi har gjort det hårde arbejde for dig.

Ifølge den nuværende lovgivning er der krav om, hvad man som webshopejer skal gøre for at sikre sig, at der ikke sælges alkohol eller tobaksvarer til mindreårige. Logikken bag lovgivningen læner sig heldigvis op ad samme krav, som der er til fysiske butikker.

Dog er selve lovteksterne skrevet med udgangspunkt i fysiske butikker, hvilket godt kan skabe en del forvirring, hvis man som webshop eksempelvis skal overholde kravet om, at “Skilte skal placeres i en højde mellem 1 meter til 1,75 meter fra gulvet, målt fra bunden af skiltet” (BEK nr 455, Kapitel 3, §3, stk. 5).

I loven er der ikke decideret redegjort for, hvilke specifikke krav der er til at overholde lovgivningen på nettet. Derfor har vi kontaktet både Sundhedsstyrelsen, som har udarbejdet nogle billeder, man skal skilte med samt Sikkerhedsstyrelsen, der fører tilsyn med de danske webshops, som sælger alkohol og tobaksvarer på nettet for at få deres konkrete holdninger til, hvordan man bør fortolke lovgivningen ved salg online.

Ud fra disse korrespondancer kan det opsummeres til, at der overordnet er krav om: 

  • at der skal føres et “effektivt alderskontrolsystem”
    (hvilket vil sige, at kunderne skal bekræfte, at de er fyldt 18 år).
  • for webshops, der sælger tobaksvarer, gælder det, at skiltningen fra Sundhedsstyrelsen skal være synlig “inden produktvalget foretages”
    (hvilket vil sige, at alle kategorisider, der indeholder tobaksprodukter, skal vise Sundhedsstyrelsens skiltning.
  • for webshops, der sælger alkohol, gælder det, at skiltningen fra Sundhedsstyrelsen skal være synlig i købsøjeblikket (hvilket vil sige, at det skal være synligt på betalingssiden). 

Dog er det i dag almen praksis, når man eksempelvis sælger alkohol på nettet, at man som kunde bliver mødt af en pop-up, når man første gang besøger shoppen. Dette er dog ikke den eneste måde at gøre det på. Det kan faktisk være den værste måde at gøre det på, da det kan have en negativ påvirkning på konverteringen og kan virke uhensigtsmæssigt på forskellige mobile enheder. 

Set med andre øjne, så skal en kunde med denne implementering først både acceptere cookies samt via pop-up bekræfte, at vedkommende er over 18 år, før han eller hun overhovedet kan tilgå din webshop. Denne pop-up med aldersbekræftelse kan altså enten udelades eller bruges til eksempelvis at opsamle abonnenter til dit nyhedsbrev og på den måde øge omsætningen i din online forretning. 

Du kan måske være skeptisk over for ovenstående, men hele denne artikel er gennemlæst af og drøftet med en jurist fra Sikkerhedsstyrelsen, så vi har gjort vores for at sikre en korrekt forståelse og formulering. 
Vi har endda stillet opfølgende spørgsmål for at være helt sikre i vores sag til selvsamme jurist. Vi fik dette svar:

Som jeg forstår dig, så spørger du, hvorvidt det er nødvendigt både at have en pop-up-meddelelse, hvor kunden skal bekræfte at være fyldt 18 år og et afkrydsningsfelt på betalingssiden, hvor kunden skal bekræfte at være fyldt 18 år.

Kravet i reglerne er alene, at der skal drives et alderskontrolsystem. Det er herefter op til den enkelte hjemmesideejer, hvordan kravet om alderskontrol imødekommes.

Det betyder i praksis, at der ikke er krav om, at kundens alder kontrollere mere end et sted på hjemmesiden. For at svare på dit spørgsmål er det altså ikke et krav, at kunden både skal angive sin alder ved pop-up-meddelelsen og efterfølgende på betalingssiden, men at den ene af de to vil være tilstrækkeligt til at imødekomme kravet om alderskontrol.

Når det er sagt, er der dog også nogle krav om, hvordan man så implementerer aldersbekræftelse på betalingssiden. Det er nemlig ikke helt ligegyldigt, hvordan man gør det, da der yderligere er krav om, at aldersbekræftelsen skal være separat; man må altså ikke implementere alderbekræftelsen på en måde, hvor man som kunde samtidigt skal acceptere andre forhold.

I nedenstående grafik overholder eksemplet altså IKKE lovgivningen, da man accepterer begge forhold med samme handling. 

Dette bekræftes af følgende svar, vi har fået i vores korrespondancer med myndighederne:

Det er Sikkerhedsstyrelsens fortolkning af reglerne, at kunden skal foretage en aktiv handling for at verificere sin alder. Det er således som udgangspunkt ikke tilstrækkeligt, hvis kunden alene skal acceptere de generelle handelsbetingelser, som indeholder et krav om, at kunden skal være fyldt 18 år for at handle tobaksvarer eller alkohol. I praksis stiller Sikkerhedsstyrelsen derfor krav om, at accept af generelle handelsbetingelser og bekræftelse af at kunden er fyldt 18 år, meddeles separat. Det er dermed som udgangspunkt ikke muligt at acceptere begge dele samtidig, hverken med eller uden punktum imellem dem.

Derimod kan der i eksemplet nedenfor ses en implementering der overholder myndighedernes krav, såfremt Sundhedsstyrelsen grafik også implementeres på samme side.

Accepten skal altså gives særskilt fra alt andet. 

På Salectos Magento 2-platform er der uden behov for udvikling mulighed for, at man både kan leve op til kravene om skiltning samt aldersbekræftelse. 

Kontakt os på [email protected] eller tlf. 82 82 01 01, hvis du gerne vil høre mere om, hvordan du selv kan komme i gang med at implementere ovenstående.

Tak for interessen.

Jeg håber, at jeg har vakt din interesse. Hvis du vil vide mere omkring emnet, så er du velkommen til at skrive til mig.

Anders Tjørnelund
CEO, Partner